Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Новини Община Разград стартира нов социален проект за патронажна грижа


Община Разград стартира нов социален проект за патронажна грижа

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Община Разград подписа нов договор за финансиране изпълнението на проект „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр.Разград“.

Общият размер на безвъзмездната помощ е 337 969 лева , като средствата ще бъдат осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” .

Основната цел на проекта е постигане на по-добро качество на живот, независимост и социално включване на възрастните хора и лица с увреждания, подобрен достъпът до мобилни, интегрирани здравно-социални услуги, посредством осигурена комплексна грижа, чрез създаване на звено за патронажни грижи в Домашен социален патронаж.

Двеста лица от гр. Разград и общината ще получават здравно-социални услуги, консултиране и психологическа подкрепа. Допустими целеви групи са: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и лица с увреждания и техните семейства.

Срокът за изпълнение на одобрения проект е 15 месеца, като дейността стартира от месец юли 2019 година. Продължителността на предоставяне на здравно-социалните услуги на потребителите ще бъде 12 месеца. Първите 3 месеца от срока на договора са за подготовка изпълнението на планираните дейности: обособяване, обзавеждане и оборудване на офис и закупуване на транспортно средство, подбор на потребители и персонал за предоставяне на почасови услуги, оценка на потребностите и обучение на наетите лица.

Проектът предвижда създаване на звено за патронажна грижа, за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж-Разград като алтернативна и гъвкава форма на подкрепа в домашна среда на територията на община Разград.

В рамките на 12 месеца 17 домашни помощника, 2 медицински лица, лекар, кинезитерапевт, психолог, специалист "СД" ще предоставят услуги на общо 200 лица в риск.

Към всеки потребител ще бъде приложен индивидуален подход при определяне на видовете дейности и тяхното времетраене, чиято максимална часова допустимост, съгласно условията на настоящата схема, е в рамките на 2 часа на ден.

Услугите по почасово обслужване на преки потребители са насочени към лична помощ и подкрепа в ежедневието, осигуряване на здравни и медицински грижи в домовете, психологическа и социална подкрепа за предотвратяването на самотата и изолацията.

С изпълнение на проекта ще бъде изграден иновативен модел на патронажна грижа на територията на общината, надграждане, разширяване и постигане на комплексен характер на дейността на Домашен социален патронаж, създаване на работни места в сектора на социалните услуги и гарантиране на качествена професионална грижа, преодоляване последиците от социалното изключване и бедността, предоставена реална възможност за връщане на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания.

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk