Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Новини Представиха на публично обсъждане годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Разград за 2018 г.


Представиха на публично обсъждане годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Разград за 2018 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Днес (25 юни) от 17:30 часа в бистро „Зайо Байо“ се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на Бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Община Разград за 2018 година. Публичното обсъждането бе организирано и открито от председателя на Общински съвет – Разград Надежда Радославова и се проведе в удобен за гражданите час и на място без пропускателен режим.

Изпълнението на бюджета бе представено от кмета на Община Разград д-р Валентин Василев, присъстваха още зам.-кметът Галина Георгиева, секретарят на Общината Нели Добрева, директорът на Дирекция „Финансови дейности и МДТ“ Полина Иванова, главен експерт по бюджет Даниела Николова.

Бюджетът на Община Разград за 2018 г. е приет от Общински съвет Разград с Решение № 496 по Протокол № 37/ 01.02.2018 г., като първоначалният му обем е 42 359 х. лв.

В резултат на извършени корекции през годината, актуализираният план към 31.12.2018 г. е в размер на 46 848 х.лв., в т.ч. държавни дейности – 26 812 х.лв. и местни дейности и дофинансиране на държавните дейности – 20 036 х.лв. Увеличението спрямо първоначалния план е с 4 489 х.лв., в т.ч. държавните дейности – 2 254 х.лв. и местните дейности – 2 235 х.лв.

Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 45 697  х.лв. при уточнен план 46 848 х.лв. Процентът на изпълнение е 97,5%.

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 41 446 х.лв. при уточнен план 46 848 х.лв. или изпълнението е 88,5% от плана. Разходите за държавни дейности са 25 366 х.лв., за тяхното дофинансиране – 1 061 х.лв. и за общински дейности - 15 019 х.лв.

През календарната 2018 г. Община Разград и второстепенните разпоредители с бюджет реализират проекти финансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., ОП „Околна среда 2014-2020“, ОП „Добро управление“, ОП за храни и/или материално осигуряване, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

В периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. разходите по проекти са на обща стойност 4 145 х.лв.

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk