Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Обяви/Уведомления Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019 – 2020 година.


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019 – 2020 година.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

П Р О Т О К О Л

1

Днес, 13.06.2019 г. комисия, определена със заповед № 632/23.05.2019 г. на кмета на Община Разград в състав:

Председател:

1. д-р Михаил Балтаджиев - Главен експерт в отдел "ОС и З" на Община Разград

Членове:

1. Пенка Парашкевова - Старши експерт в отдел "ОС и З" на Община Разград

2. Сабри Дурльов – Главен юрисконсулт в Дирекция „ПНО“ на Община Разград

извърши разпределение на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд между собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, като определи необходимата площ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади.

След преглед на представените документи от лицата, кандидатстващи за наемане на мери и пасища комисията констатира следното:

1. Алкин Реджеб Хасан с регистриран животновъден обект в с. Стражец

Представено е Заявление по образец с Вх. № 94-00-111/29.01.2019 г.

Притежава 32 животински единици.

Комисията, в съответствие с изискването на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ прие следното решение:

Да се отдадат под наем следните имоти:

- имот с идентификатор 61710.12.98 с площ 73567 кв.м., шеста категория, находящ се в местността „КУРТЛУДЖА“ в землището на гр. Разград

- имот с идентификатор 61710.13.107 с площ 151 187 кв.м., седма категория, находящ се в местността „КУРТЛУДЖА“ в землището на гр. Разград

- имот с идентификатор 61710.13.128 с площ 19 145 кв.м., четвърта категория, находящ се в местността „КУРТЛУДЖА“ в землището на гр. Разград

- имот с идентификатор 61710.13.130 с площ 29 767 кв.м., седма категория, находящ се в местността „КУРТЛУДЖА“ в землището на гр. Разград

- имот с идентификатор 61710.281.2 с площ 13 411 кв.м., шеста категория, находящ се в местността „КАРШИ“ в землището на гр. Разград

2. Гьокан Ахмед Емурла с регистриран животновъден обект в с. Радинград

Представено е Заявление по образец с Вх. № 94-00-289/06.03.2019 г.

Притежава 12,2 животински единици.

Комисията, в съответствие с изискването на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ прие следното решение:

Да се отдадат под наем следните имоти:

- имот с № 61385.12.23 с площ 95755 кв.м., седма категория, находящ се в местността „ДЮСТАРЛА“ в землището на с. Радинград

- имот с № 61385.12.55 с площ 25910 кв.м., седма категория, находящ се в местността „ДЮСТАРЛА“ в землището на с. Радинград

3. Данчо Петков Дацков с регистриран животновъден обект в с. Раковски

Представено е Заявление по образец с Вх. № 94-00-255/25.02.2019 г.

Притежава 21,3 животински единици.

Комисията, в съответствие с изискването на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ прие следното решение:

Да се отдаде под наем следния имот:

- имот с идентификатор 62089.7.120 с площ 250 345 кв.м., девета категория, находящ се в местността „МЕРАТА“ в землището на с. Раковски

4. Ивелина Русева Добрева с регистриран животновъден обект в с. Гецово

Представено е Заявление по образец с Вх. № 94-00-247/22.02.2019 г.

Притежава 40,6 животински единици.

Комисията, в съответствие с изискването на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ прие следното решение:

Да се отдадат под наем следните имоти:

- имот с идентификатор 18589.4.341 с площ 6 685 кв.м., шеста категория, находящ се в местността „МЕРАТА“ в землището на с. Гецово

- имот с идентификатор 18589.4.361 с площ 42 191 кв.м., пета категория, находящ се в местността „МЕРАТА“ в землището на с. Гецово

- имот с идентификатор 18589.100.168 с площ 12 563 кв.м., пета категория, находящ се в местността „МЕРАТА“ в землището на с. Гецово

5. Марина Андреева Горбанова с регистриран животновъден обект в с. Дряновец

Представено е Заявление по образец с Вх. № 94-00-296/07.03.2019 г.

Притежава 109,6 животински единици.

Комисията, в съответствие с изискването на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ прие следното решение:

Да се отдаде под наем следния имот:

- имот с № 23902.37.92 с площ 40752 кв.м., десета категория, находящ се в местността „Г. ЛИВАДИ“ в землището на с. Дряновец

Пламена Петева Йорданова с регистриран животновъден обект в с. Топчии

Представено е Заявление по образец с Вх. № 94-00-298/07.03.2019 г.

Притежава 17,1 животински единици.

Комисията, в съответствие с изискването на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ прие следното решение:

Да се отдадат под наем следните имоти:

- имот с № 72850.21.15 с площ 30975 кв.м., девета категория, находящ се в местността „УЗУНПАРАДУШК“ в землището на с. Топчии

- имот с № 72850.76.10 с площ 92150 кв.м., трета категория, находящ се в местността „УЗУНПАРАДУШК“ в землището на с. Топчии

7. Стоян Христов Стоянов с регистриран животновъден обект в с. Раковски

Представено е Заявление по образец с Вх. № 94-00-300/08.03.2019 г.

Притежава 26,4 животински единици.

Комисията, в съответствие с изискването на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ прие следното решение:

Да се отдаде под наем следния имот:

- имот с идентификатор 62089.16.217 с площ 178 991 кв.м., девета категория, находящ се в местността „МЕРАТА“ в землището на с. Раковски

На основание чл. 37 и, ал. 8 от Закона на собствеността и ползването на земеделските земи, настоящият протокол се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районния съд Разград.

 

К О М И С И Я

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /д-р М. Балтаджиев/

 

Ч Л Е Н О В Е:

1. /П. Парашкевова/    2. /С. Дурльов/ 

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk