Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Обяви/Уведомления З А П О В Е Д № 703 от 11.06.2019 г.


З А П О В Е Д № 703 от 11.06.2019 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Със Заповед № 445 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Разград е забранено къпането в язовирите и във всички останали водни площи на територията на община Разград. През летния сезон около язовир „Пчелин – 2”, в местността „Пчелина” гр.Разград, се съсредоточават големи групи от хора, което увеличава риска от водни инциденти. Язовирът е в състояние, което позволява да се ползва от граждани за къпане, плуване и водни спортове.

С цел предотвратяване на водни инциденти, е необходимо определяне на зона за къпане във водната площ на язовир „Пчелин – 2”, която да бъде максимално обезопасена, чрез разкриване на водноспасителен пост.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.44, ал.2 във връзка с ал1, т.1, т.4 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.10, ал.1 и ал.2, чл.11, ал.1, т.1 и чл.13, ал.1 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и Протокол за санитарно – микробиологичен контрол на води №178М от 05.06.2019 г. на Регионална здравна инспекция – Разград,

З А П О В Я Д В А М:

1. Изменям т. 4 от моя Заповед № 445 от 15.04.2019 г., както следва:

„Забранявам къпането в язовирите посочени от т. 5.1. до т. 5.8. включително от настоящата заповед и във всички останали водни площи на територията на община Разград, микроязовири, изравнители, канали и др., с изключение на язовир „Пчелин 2“ в местността „Пчелина“ гр. Разград за периода от 12.06.2019 г. до 31.08.2019 г.“

2. Определям зона подлежаща на максимално обезопасяване на разстояние до 100 м брегова ивица на водната площ в язовир „Пчелин – 2” и максимална дълбочина на водата около 3 м, в която разрешавам къпането за сезона от 12.06.2019 г. до 31.08.2019 г.

3. Зоната с максимално обезопасяване за времето на разрешения сезон за къпане да се маркира с шамандури и флагова сигнализация.

4. По време на разрешения сезон за къпане да се разкрие спасителен пост, който да бъде обезпечен с воден спасител, притежаващ документ за правоспособност клас Б и същия да се оборудва с инвентар и съоръжения съгласно Приложение № 2 на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

5. Определям петдневна работна седмица с два почивни дни на спасителният пост за сезона от 12.06.2019 г. до 31.08.2019 г. , както следва:

5.1.Работно време от 9.30 ч. до 17.30 ч. за дните; сряда, четвъртък, петък, събота и неделя.

5.2.Почивни дни: понеделник и вторник.

6. Да се изработи табела с работното време, на която дните понеделник и вторник бъдат отразени със забранителен знак „Къпането забранено“. Табелата да се постави на видно място на вишката на спасителният пост.

7.На основание чл.72, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съдържанието на настоящата заповед да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл.66 от АПК.

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Валери Бойчев – гл.експерт „Спорт” в Община Разград.

Заповедта да се постави на видно място на информационното табло в сградата на Община Разград и препис от същата да се изпрати на РЗИ гр.Разград, ОС на БЧК гр. Разград и ОДМВР – Разград за сведение и изпълнение на заинтересованите лица и организации.

 

КМЕТ: /д – р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ /Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk