Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград месец юли 2019 г.

Продължава... 

Културен календар за месец юли 2019 г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 О Б Щ И Н А  Р А З Г Р А Д

 

З А П О В Е Д

№ 434

 гр. Разград, 10.04.2019 г.

 

На 26 май 2019 г. с Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Република България са насрочени избори за членове на Европейския парламент от Република България. В съответствие с разпоредбата на чл. 175 от Изборния кодекс, предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден - на 26.04.2019 г. и приключва на 24.05.2019 г. в 24:00 часа.

Съгласно чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, изготвените по време на предизборната кампания агитационни материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 във връзка с чл. 175 от Изборния кодекс, Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.,

  

З А П О В Я Д В А М:

 

1. Определям места за поставяне на агитационни материали на територията на община Разград по време на предизборната кампания за насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

2. Поставените и разпространени агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс да се премахват или изземват въз основа на решения на Районна избирателна комисия Разград, а в изборния ден – и по решения на секционните избирателни комисии от определените в т. 3 от настоящата заповед лица, при необходимост и със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

3. Определям лицата, които да извършват премахване или изземване на агитационни материали при условията и по реда на т. 2 от настоящата заповед, както следва:

3.1. За територията на град Разград – от служителите в Отдел „Контрол по строителството, обществен ред, охрана и транспорт” към Дирекция „Териториално-селищно устройство, общинска собственост и контрол в строителството” в Община  Разград.

3.2. За територията на останалите населени места от състава на община Разград - от съответните кметове на кметства и кметски наместници.

4. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Разград в рубриката „Избори за ЕП 2019”, да се постави на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Разград с адрес гр. Разград бул. „Бели Лом” №37А и на видно място в населените места от състава на община Разград.

5. Настоящата  заповед да се връчи за сведение и изпълнение и да се изпрати до Районна избирателна комисия Разград и до Районно управление „Полиция” гр. Разград.

 

Контрол по изпълнение на заповедта  възлагам на Теодор Иванов Тодоров, главен инспектор в Отдел „Контрол по строителството, обществен ред охрана и транспорт” в Дирекция „ТСУ, общинска собственост и контрол в строителството” при Община Разград.                                                                                

 

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

Кмет на Община Разград

 

 

 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk