Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград месец юли 2019 г.

Продължава... 

Културен календар за месец юли 2019 г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

З А П О В Е Д

№ 411

гр. Разград, 08.04.2019 г.

 

Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., насрочени с Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Република България, със Заповед № 395 от 03.04.2019 г. на кмета на Община Разград са образувани избирателните секции на територията на община Разград и са утвърдени тяхната номерация, обхват и адрес.

За обявяване на предварителните избирателни списъци в съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, кметът на общината определя не-по късно от 45 дни преди изборния ден местата за обявяване на същите и уведомява за това районната избирателна комисия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 във връзка с ал.1 от Изборния кодекс, Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и Заповед № 395 от 03.04.2019 г. на кмета на Община Разград,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Определям местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Разград за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., съгласно Приложение № 1 „Списък с местата за обявяване на избирателните списъци в община Разград за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.“.

2. В срок не по-късно от 10.04.2019 г. (45 дни преди изборния ден), настоящата заповед с приложението към нея да се изпрати на Районна избирателна комисия - Разград.

3. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Разград  в рубриката „Избори за ЕП 2019” и да се постави на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Разград с адрес гр. Разград бул. „Бели Лом” №37А.

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на секретаря на Община Разград.

 

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

 

Кмет на Община Разград

 

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk