Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград - м. април 2019

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 470

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Петък, 19 Април 2019 00:00

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 61710.816.830 по кадастралната карта на гр.Разград, местност „Кованлък“, в района на първия язовир „Пчелин-2“, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, с площ – 20,00 /двадесет/ кв. м., по схема одобрена от главния архитект на Община Разград.
 
 

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 471

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Петък, 19 Април 2019 00:00

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ отредена площ от 15,00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, с идентификатор 61710.505.199 и с начин на трайно ползване – „за друг обществен обект, комплекс“ по Кадастралната карта на гр.Разград, съгласно схема – одобрена от главния архитект на Община Разград и с условие, че частта от имота е за поставяне на преместваем обект.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 471
 

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 448

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Вторник, 16 Април 2019 09:57

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, за отдаване под наем на част от поземлен имот – частна общинска собственост с  идентификатор № 61710.505.1818 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка хиляда осемстотин и осемнадесет/ по кадастралната карта на гр. Разград,  находящ се на Централен общински пазар  в гр. Разград на ул. ''Хан Омуртаг'',  за поставяне на ПАВИЛИОН № 41 за търговски цели, с площ 6 кв.м. (шест квадратни метра).

а/ Срок за отдаване под наем – 2  (две) години;

б/ Частта на имота да се използва за поставяне на павилион за търговски цели;

 в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 447

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Вторник, 16 Април 2019 09:54

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, за отдаване под наем на част от поземлен имот – частна общинска собственост с  идентификатор № 61710.505.1818 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка хиляда осемстотин и осемнадесет/ по кадастралната карта на гр. Разград,  находящ се на Централен общински пазар  в гр. Разград на ул. ''Хан Омуртаг'',  за поставяне на ПАВИЛИОН № 16 за търговски цели, с площ 9 кв.м. (девет квадратни метра).

а/ Срок за отдаване под наем – 2  (две) години;

б/  Частта от имота да се използва за поставяне на павилион за търговски цели;

 в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 447
 

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 397

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Публичен търг с тайно наддаване  за продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 61710.506.529 по кадастралната карта на гр.Разград, Гарова промишлена зона,  актуван с Акт №2869/05.11.2018 год. за поправка на Акт за  частна общинска собственост №1576/06.06.2013 год., с площ от 18250 кв.м, с адрес: гр.Разград, Гарова промишлена зона, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с граници на имота: поземлени имоти №№ 61710.506.528, 61710.506.13, 61710.506.500 и 61710.506.530.

   

Страница 1 от 4

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk