Симеон Малчев Дянков

Удостоен е със званието на 18.01.2007г.

Инженер по образование и целият му трудов път е посветен на развитието на машиностроенето и икономиката на Разград. Като зам.директор на МЗ „Дружба", зам.ген.дир. на комбината за дизелови двигатели-Варна, Председател на ТПК „Металик"-Разград и дир. на МЗ „Дружба" се утвърждава като специалист и ръководител-новатор.

Под ръководството му се усвояват върхови технологии, които осигуряват стабилност и сигурен пазар на продукцията в Русия, Полша, Украйна, Алжир, Египет и Румъния. Г-н Дянков е и активен участник в общ.живот на Разград, като общински съветник и председател на постоянна комисия. Дългогодишен председател на Българската стопанска камара.

 


Печат