Ангел Григоров Попов

Удостоен със званието на 28.01.1999г.

Роден на 31.08.1912г. в гр.София. Завършва гимназия „Йосиф I" в Разград. 1933г. работи в Разградската община. Той е активен участник в културния и обществен живот на града, като туристически и читалищен деятел, краевед и филателист.В 1939г. е избран в ръководството на у-ще „Развитие". А.Попов е един от основателите на филателното дружество в Разград. Най-значима е краеведческата му дейност. Тя включва събиране, съхранение и обработване на стотици документи, писма, снимки свързани с културния и обществен живот в Разград. Най-много усилия полага за издирване на данни за живота и делото на видните разградски възрожденци Станка Николица Спасо-Еленина и Никола Икономов, които са негови баба и дядо.

Животът му е живот на човек, отдал всичките си сили на „ползу роду".

 


Печат