Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград месец май 2019 г.

Продължава... 

Културен календар май 2019

Продължава... 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало


Харта на клиента

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ХАРТА НА КЛИЕНТА
и собствени стандарти за качествено административно обслужване в Община Разград

 

      Всеки член на обществото има еднакъв достъп до услугите, които предоставя Община Разград.
      При осъществяването на своята дейност общинска администрация-Разград се ръководи от принципите на законност, прозрачност, достъпност, координация и гарантиране интересите на населението и администрацията.
      Главна цел на настоящата Харта е да се подобри достъпа на гражданите до административното обслужване и неговото качеството.


      За постигането на тази цел Община Разград приема следните стандарти за административно обслужване:

1. Внимание и уважение към гражданите, зачитане на тяхното лично достойство;

2. Консултиране на клиентите за всички възможности и последващи действия при извършване на услуга – цени, срокове, решения, възражения, оплаквания и др.;

3. Компетентно и отговорно решаване на поставяните проблеми;

4. Извършване на услуги на високо професионално ниво;

5. Анализиране на получената обратна информация от клиентите и предприемане на необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услугуи;

6. Осигуряване на достъп до Фронт офиса на хора с увреждания и обстановка на внимание и уважение при административното обслужване;

7. Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства по начин, удовлетворяващ потребностите на гражданите;

8. Отговор в срок на поставените въпроси, както и извършване в срок на исканите услуги;

9. Измерване и публикуване на оценките за удовлетвореността на клиентите.


      Водени от желанието да предоставим възможно най-доброто обслужване на клиентите си, както и да печелим тяхното доверие ние се ангажираме:

• Да предоставяме вежливо и качествено обслужване на всеки;
• Да предоставяме пълна информация относно нашата дейност чрез различни комуникационни средства на всеки, който се обърне към нас;
• Да отговаряме на всички запитвания, във възможно най-кратки срокове и в съответствие с приетите стандарти на обслужване;
• Да ви насочим към съответната институция, когато вашето искане не е от компетенциите на Община Разград;
• Да разглеждаме вашите сигнали и предложения;
• Да анализираме получените оплаквания, предложения и коментари регулярно и да ви уведомяваме за предприетите действия;
• Да противодействаме на възможностите за корупция.


      От вас, клиентите, очакваме:

• Да се отнасяте с уважение към служителите, които ви обслужват;
• Да предоставяте пълна и точна информация, необходима за извършването на съответната услуга;
• Да изберете начина за получаване на информация и начина на подаване на заявление за извършване на услуга;
• Да отправяте своите мнения, оплаквания и сигнали за лошо или некомпетентно администриране и обслужване в “Регистър на оплакванията” /намиращ се във Фронт офиса на общинската администрация/;
• Да изразявате свободно и доброволно своите мнения, предложения и коментари, за да се подобри качеството на услугите.


      За връзка и контакт с нас можете:

• Да ни посетите или пишете на адрес: пк. 7200, гр.Разград, бул.”Бели Лом” №37А.
• Да внесяте сигнали и предложения в “Деловодство”, партерен етаж, стая 06 или да изпратите по пощата на адреса на Община Разград;
• Да получавате информация и услуги всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа непрекъснато;
• Да бъдете консултирани и насочени за решаване на поставените проблеми на всички публично обявени телефони на Община Разград;
• Да отправяте въпроси по интересуващи ви теми на обявените Е-mail адреси до служители със съответната компетенция;
• Да получавате подробности за извършваните от нас административни услуги и чрез Интернет на адрес: www.razgrad.bg.
• Да получите он-лайн услуги и информация на горепосочения адрес.


      Важно е да знаете, че:

• Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
• Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, поставени в сигнали и предложения, които съдържат нецензурни изрази и/или немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
• Общинската администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;


      Общинска администрация-Разград е отворена към вашите предложения и сигнали. Те ще ни помогнат да подобрим стандартите на административното обслужване.

      За нас е важно да получаваме вашите предложения и сигнали, за да можем да анализираме получената информация и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация, ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на вашите предложения.


Общинска администрация Разград

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk