КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Комплексно административно обслужване (КАО) е това обслужване, при което административната услуга се извършва от структурите на Община Разград, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Въвеждането на комплексното административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:

√ предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност;

√ повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което изгражда доверие в общината като институция и поддържане на демократичните ценности;

√ намаляване на административната тежест;

√ намаляване на възможностите за корупционни практики;

√ приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса.

Искане за комплексно административно обслужване, може да бъде подадено до компетентния орган и до всеки административен орган, който участва в него. Заявяването на услугата пред административен орган, който участва в комплексното административно обслужване, се извършва със заявление (Приложение №2).

Подаването на искането за заявяване на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:

1. Чрез изтегляне на образци за исканата услуга от официалната интернет страница на Община Разград, публикувани в Раздел „Административни услуги”, попълване, сканиране на попълнения образец и изпращане по електронен път на адрес:

√ за административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

√ за административни услуги „местни данъци и такси” - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

2. Чрез изпращане на попълнения образец по пощата или куриер.

3. Чрез писмено или устно подаване на искане във:

√ Фронт-офис № 2 Услуги по местни данъци и такси (МДТ) - от 08:30 ч. до 17:30 ч. без прекъсване;

√ Фронт-офис № 5 Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне - от 08:00 ч. до 17:00 ч. без прекъсване.

Исканията внесени устно, се отразяват в протокол (Приложение №1).

При заявяване на услуга

Административната услуга се заплаща в брой във Фронт-офис № 1 или по банков път.

ТЕКСИМ БАНК АД клон Разград

IBANBG62 TEXI 9545 8405 9718 01

BIC:TEXIBGSF

код на вид плащане: 448007

Гражданите могат да получат индивидуалния административен акт:

√ на мястото, където е заявен;

√ на посочен от тях адрес, в случай че е заявено получаване по куриер, като разходите по доставката се заплащат чрез наложен платеж за сметка на заявителя;

Административният акт може да бъде получен и по електронен път съгласно Наредбата за електронните административни услуги.


Печат