Петък, 23 Август 2019 13:49

Зоокът

Зоокътът в град Разград е основан през 1960 година. Началото на дейноста му е поставено с две сърни и един паун.По-късно през 1964г. са закупени две лъвчета. С тях започва истинското зоопарково дело. zoo2От тогава в зоокъта са пребивавали множество видове, като: сърни, маймуни мангабе, благородни елени, лопатар, камерунски кози, якове, муфлони, лами, мечки, пони, сиво кенгуру, лъвове, леопард, дива котка, монголски вълк, маймуни, мантийни павиани, червено лицев макак, зелена морска котка, лаплундери, енотовидно куче, морски свинчета, лисици, вълци, множество видове птици, като: пауни, сребърни фазани, златни фазани, кралски фазани, пръстенчати колхидски фазани, декоративни кокошки , брами , токачки, зеленоглави патици, неми патици, червени ангъчи, различни гълъби, сиви жерави, вълнисти папагали, орели, неми лебеди, пеликани, ястреби, бухали. Особено известен е Разградския зоокът с многото поколения лъвчета родени в него, които са попълвали колекциите на зоопарковете във Варна, Габрово, Шумен, цирк "София" и др.

От месец март 2004 година обекта се стопанисва от Община Разград. Достъпът до зоокъта е свободен за оглед от гражданите и гостите на град Разград. Благодарение на грижите на Община Разград зоокътът е една от атракциите в града.

От 20 юни 2009г. зоокътът в Разград има лиценз, издаден от Министерството на околната среда и водите, който удостоверява годността на зоологическата градина за опазване на диви животински видове извън естествената им среда, чрез отглеждането и размножаването им при контролирани условия. Лицензът е с определени условия и със срок на валидност до 20 юни 2014 г.
     

zoo1Изолатор за бездомни животни и пансион за кучета

Изолаторът за бездомни животни и пансион за кучета е създаден през 2000 година въз основа на Закона за ветеринарно медицинската дейност съгласно чл. 70 ал. 1, Указ 104 от 19.03. 60 г. за борба с беса и наредба № 9 от 2000 г. на Общински съвет Разград. Изолатора е ветеринарномедицинско заведение изпълняващо задачи свързани с регулиране броя на безстопанствените и скитащи кучета на територията на община Разград. Той е обособен на две части: приют за настаняване на бездомни и скитащи кучета, уловени с упояващи средства по хуманен начин и пансион за домашни любимци, предоставящ необходимите условия за временно настаняване и обгрижване. Оборудван е кабинет за ветеринарно медицински дейности.Изградени са санитарни помещения, стая за обслужващия персонал, функционира вана за обезпаразитяване на постъпилите животни.      
      Гражданите имат възможности да осиновяват бездомни кучета от изолатора, както и да оставят своите любимци за временно пребиваване в пансиона, срещу съответната такса.

Телефони за контакти: 084 / 618 251, 084 / 618 253.