mdaar

Административното обслужване на физически и юридически лица в общинската администрация се осъществява чрез изградения Фронт офис №1. Административното обслужване се изразява в следното: подаване и получаване на документите от гражданите, тяхната проверка и завеждането им, заплащане на таксата за желаната услуга, предвижване на документите до съответните Бек офиси. Тук можете да получите информация за реда и начина на извършване на услугите, необходимите документи и такси за съответната услуга. При извършването на административни услуги се спазват сроковете, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за административното обслужване или в съответните нормативни актове, въз основа на които се предоставят.

fo_new

От м.юли 2011г. във Фронт офиса бе внедрена нова информационна система по проект „Община Разград-ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителя". Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

През 2010 г. в офиса бе обособено гише №1 за плащане на наеми за общински жилищни и нежилищни имоти.


Работно време: 08:15-17:30 ч.
За контакти: Адрес: Гр.Разград 7200
Бул. "Бели Лом" 37 А
Фронт офис №1
тел. 084/ 618 303, 618 304, 618 305, 618 306
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.