Сигнали за аварии и нередности, свързани с уличното осветление на територията на община Разград

Сигнали за аварии и нередности, свързани с уличното осветление на територията на община Разград, може да подавате на тел:  084/618 335

Печат