Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2015Г.

Продължава... 

3-31 август от 9,00- 13,00ч. в РБ „Проф. Боян Пенев” – „Читалня под небето”

забавно лятно четене с доброволци от екип „Лидер”
 

3-31 август от 10,00-12,00ч. и от 15,00-17,00ч. в РБ „Проф. Боян Пенев”

„Приказна ваканция”
 

3-14 август в РБ „Проф. Боян Пенев”

експозиция „Мара Белчева” от фонда на Националния литературен музей
 

3 август от 18,00ч. в РБ „Проф. Боян Пенев”

представяне на романите „Дневният живот на нощните пеперуди” на Деница Дилова и „Докато дишам” на Георги Томов и Дейна Бренченс
 

3 август в РБ „Проф. Боян Пенев”- детски отдел

„Чудното огледало” – четене на приказки от Георги Райчев
 

4 август от 13,30ч. в Община Разград – 11 етаж

сесия на Общински съвет Разград
 

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати
Начало


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - РАЗГРАД

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
et.sob
 
 

Важно !!! Нова банкова сметка!

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Уведомяваме всички заинтересовани лица,че считано от 04.05.2015г. има промяна в обслужващата банка на Община Разград.

 

НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ ОТКРИТИ В ОБЩИНСКА БАНКА АД ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР РАЗГРАД

 Код 7311 Бюджетна сметка за приходи от местни данъци и такси:

IBAN:BG52SOMB91308458628244        BIC:SOMBBGSF

 

 Код 1724 Набирателна сметка за чужди средства/гаранции за участие и изпълнение на договори/

IBAN:BG63SOMB91303358628200        BIC:SOMBBGSF

 

Код 7304  Бюджетна сметка/за заплащане на веществена издръжка /

 IBAN:BG72SOMB91303158628200        BIC:SOMBBGSF

 

 Предварително се извиняваме на всички контрагенти и граждани за причиненото неудобство.

 
  Актуални новини

З А П О В Е Д № 1062 Разград 31.07.2015 год.

Във връзка с изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ по проект „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на гр. Разград“ от консорциум „Разградски строител“ за изграждане на кръгово кръстовище на бул.„България“ с улиците „Кирил и Методий“ и „Ст...
Петък, 31 Юли 2015 16:31
Фотогалерия

 
  е-УСЛУГИ
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Предоставяне на достъп до обществена информация
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
  
Поради независещи от Община Разград причини, не може да подавате заявление  чрез елетронните услуги.
 
 
 

Попълнете анкетната карта за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

Община Разград е разположена в централната част на Североизточна България в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Общинският център гр. Разград е разположен по протежение на река Бели Лом и по северния склон на Разградските височини, на 60 км. от Русе, 130 км. от Варна, 55 км. от Шумен, и 36 км. от Търговище.

В продължение на много векове Разград е естествен кръстопът, пресечен от важни пътни артерии, свързващи централна Европа с Черноморието и Азия. През административния център на Общината минават първокласният път Русе-Варна и железопътна линия, които са най-пряката стратегическа връзка между река Дунав и Черно море.

Географското разположение на региона и благоприятните природоклиматични условия са оценени столетия назад.

   

Проект по ОПАК 2013г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Baner-Razgrad-variant 2

 

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg